امروز شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۱۰:۰۱ سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل
بخشداری مرکزی کامیاران | بخشداری مرکزی کامیاران
آخرین اخبار : 

احداث جایگاه زباله روستای عصر آباد

56 جایگاه زباله روستای عصر آباد بخش مرکزی با اعتبار 30 میلیون ریال و با نظارت واحد عمران بخشداری مرکزی افتتاح گردید.

اجرای ۴۵۰ متر شبکه فاضلاب در روستای کاوانه بخش مرکزی کامیاران

shakhesss در راستای انجام پروژه های عمرانی 450 مترشبکه فاضلاب  با اعتبار 150 میلیون ریال در روستای کاوانه بخش مرکزی با همیاری و همکاری مردم و نظارت واحد عمران بخشداری انجام گردید.

اجرای ۳۵۰ متر شبکه فاضلاب در روستای شاهینی بخش مرکزی کامیاران

shhhhh در راستای انجام پروژه های عمرانی 350 مترشبکه فاضلاب  روستای شاهینی بخش مرکزی  با اعتبار 120 میلیون ریال با همیاری و همکاری مردم و نظارت واحد عمران بخشداری انجام گردید.

اجرای ۲۵۰ متر شبکه فاضلاب در روستای گازرخانی بخش مرکزی کامیاران

ss در راستای انجام پروژه های عمرانی 250 مترشبکه فاضلاب  روستای گازرخانی بخش مرکزی  با اعتبار 90 میلیون ریال با همیاری و همکاری مردم و  نظارت واحد عمران بخشداری مرکزی انجام گردید.  

اجرای ۲۵۰ متر شبکه فاضلاب در روستای بزوش بخش مرکزی کامیاران

shh در راستای انجام پروژه های عمرانی 250 مترشبکه فاضلاب روستای بزوش بخش مرکزی  با اعتبار 90 میلیون ریال وبا همیاری و همکاری مردم  انجام گردید.

اجرای ۳۵۰ متر شبکه فاضلاب در روستای شیروانه بخش مرکزی کامیاران

gggg در راستای انجام پروژه های عمرانی 350 مترشبکه فاضلاب خروجی روستای شیروانه بخش مرکزی  با اعتبار 400 میلیون ریال با همیاری و همکاری مردم و نظارت واحد عمران بخشداری انجام گردید.